<
Om oss
Agder Gardistforening ble stiftet 07.05.2015 på Offisermessen Gimlemoen, Kristiansand. Den første seremoni foreningen deltok i var avdukning av Minnebauta i Arendal på Frigjøringsdagen 08.05.2015 (se fotos her) Foreningen er en lokal forening under: www.gardistforbundet.no

Gardistforeningene i Norge er veteranforeninger for tidligere Gardister, Befal ,Offiserer og ansatte i H.M.Kongens Garde.

Formålet er av humanitær og sosial karakter og binder sammen fhv. Gardetilknyttede i Kameratforeninger over hele landet.

Vi arrangerer møter, sosiale samvær ,parader, minneseremonier og deltar ellers i forbindelse med H:M Kongens Gardes opptredener rundt om i landet, der vi informerer og verver nye medlemmer som har vært i Garden.
Hver forening har et styre med 4-5 medlemmer og er registerrt i Brønnøysund Frivillighetsregister. (styremedlemmers e.mail adr. Vedlagt her)

Agder Gardistforening har Medlemsmøte annenhver måned siste torsdag i måneden på Horisonten Cafe,Lillesand v/E-18. (se vedlagt møte- kalender på denne hjemmeside.)

Ytterligere arrangementer blir lagt ut fortløpende, samt relevante fotos.
Foreningen samarbeider med andre lokale forsvarsrelaterte foreninger som bla.: Arendal Forsvarsforeninng, Kristiansand Forsvarsforening, Kristiansand Militære Samfunn, NROF Avd.Nedenes, NVIO avd.Aust Agder og Arendal Sjømandsforening.

Planlagt Juleavslutning : 09.11.18 kl. 18.00 Offisermessen Gimlemoen.
Årsmøte med valg er som regel i slutten av Februar hvert år.

Bildet er i fra en vinterøvelse på hjerkin mars 1967. Fra venstre Flak, Fjjermeros Skaiaa , Espeland , Kobiesen og Stamnes Bildet er av folk fra 4. gardekompani og bombekastertroppen.Garden i Grimstad

Willy Sandnes
Leder, willysa@epost.no
Sigurd Ledaal
Nestleder, sledaal@online.no
øyvind espeland
kasserer, oyvies@getmail.no
kai kobiesen
styremedlem, kai.kobiesen@gmail.com
per-kristian finstad
styremedlem, per-kf@online.no
Foreløpig aktivitetsplan/styremøter i AGF 2018/2019
2018:
3/12 kl 1800 styremøte

2019:
31/1: medlemsmøte
28/2: styre/årsmøte
28/3: medlemsmøte
12/4: styre/medlemsmøte
28/5: medlemsmøte
29/8: medlemsmøte
29/10: medlemsmøte
Styre- og medlemsmøtene avholdes på Horisonten Kafe i Lillesand. Styremøtene er kl 1800 og medlemsmøtene begynner kl 1900